همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان سمنان » همسریابی دامغان

همسریابی دامغان

...

ساناز
سن: 36 سال
ساکن: دامغان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صبور کم تحمل و کم طاقت زود رنج حساس و احساسی و مهربان
ساناز
سن: 36 سال
ساکن: دامغان
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
آروم کم حرف صبور کم توقع
فائزه
سن: 26 سال
ساکن: دامغان
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
تایید نشده
ساناز
سن: 36 سال
ساکن: دامغان
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
ساکت کم حرف زود رنج کم توقع قانع شکننده