همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان زنجان » همسریابی ابهر

همسریابی ابهر

...

فاطمه
سن: 44 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
صادق. ساده. شیک پوش
پروانه
سن: 38 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
معمولی
Somaie
سن: 34 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
متعه*فادارسازگار
فروغ
سن: 50 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: کارشناسی
قد: بلند
آرام صبور از دروغ متنفر ...معتقدم صداقت داشتن قشنگه وجذابیت رو بیشتر م** بر عکس دروغ رفته رفته اعتمادهارو سلب و ...
Sahar
سن: 30 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
....
nasim
سن: 26 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: بلند