همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان خراسان جنوبی » همسریابی بیرجند

همسریابی بیرجند

همسریابی  بیرجند| صیغه بیرجند| سایت همسریابی دائم و موقت بیرجند| ازدوج موقت و دائم  بیرجند

 

زهرا
سن: 33 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: بلند
مذهبی چادری سفید۱۶۱ ۵۰ قدووزن شهرزندگیم فقط بیرجند
پریسا
سن: 22 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
....
سمیرا
سن: 25 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: بلند
خوب
فاطمه
سن: 25 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق مهربان *ست داشتنی
maryam
سن: 27 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون ودلسوز ولی زود عصبانی میشم
زینب
سن: 34 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
مهربون
گیتی
سن: 33 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: بلند
آشپزیم خوبه توجه خاصی به شادی وخوب بودن دارم از دعوا *ری م*نم اهل تفریح و اوازم بااداب و رسوم زندگی نم*نم وسبک ...