همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان گیلان » همسریابی لنگرود

همسریابی لنگرود

همسریابی لنگرود| صیغه یابی لنگرود| سایت همسریابی دائم و موقت لنگرود| ازدواج موقت و دائم لنگرود

 

مهشید
سن: 15 سال
ساکن: لنگرود
تحصیلات: زیردیپلم
قد: کوتاه
خیانت بدم میاد . دروغ بدم میاد . یکی باشه ک مذهبی . مهربونم و...
مهشید
سن: 15 سال
ساکن: لنگرود
تحصیلات: ...
قد: کوتاه
یکم لجبازم . ولی مهربون . از دروغ گفتن بدم میاد . از خیانت بدم میاد از دورویی بدم میاد از ادم بی سرو پای بیکار ک ...
مهشید
سن: 15 سال
ساکن: لنگرود
تحصیلات: ...
قد: کوتاه
مهربون . لجباز یکم . دوست ندارم بهم کسی دروغ بگه . درو باشه بدم میاد . خیانت کار باشع بدم میادو...
ستاره
سن: 25 سال
ساکن: لنگرود
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربان خونگرم دلسوز سرزنده زودرنج
Nassim
سن: 31 سال
ساکن: لنگرود
تحصیلات: کاردانی
قد: بلند