هر آنچه باید درباره ازدواج افراد دارای شرایط خاص بدانیم

ابتدا در این مقاله برای شما شرح می دهم که شرایط خاص برای یک فرد به چه معنی خواهد بود. ازدواج با افراد دارای شرایط خاص یعنی افرادی که دارای معلولیت یا بیماری خاصی هستند و وضعیت جسمانی یا ظاهری آنها با یک فرد سالم بسیار متفاوت است. قطعا نقش معلولیت و داشتن بیماری های خاص در بین افراد برای ازدواج کردن بسیار زیاد است. برای همه افراد سلامت اهمیت ویژه ای دارد. باید ابتدا بیان داشت که هر فردی که دارای معلولیت یا بیماری خاصی است باید با روراستی در ازدواج این مسئله را بیان کند. قطعا باید نوع زندگی افرادی که بخصوص دارای معلولیت هستند با یک روند عادی متفاوت است بنابراین اگر فردی سالم است و با این نوع ازدواج به توافق رسیده است باید تمامی شرایط را در نظر بگیرد و حتی این نوع شرایط که در جاهایی باید به این فرد کمک کند. یا روند یک زندگی معمول را در همه شرایط نخواهد داشت. اما این نوع ازدواج می تواند به صورت موفقیت آمیزی صورت گیرد و اگر طرفین با مسائل به درستی آشنا شوند حتما می توانند به نوعی خوشبخت شوند.

ازدواج با افراد دارای شرایط خاص و مشاوره:

افراد دارای شرایط خاص برای ازدواج باید با مشورت جلو بروند هم با یک پزشک و هم به نزد مشاوران و روانشناسان بروند. هر دو طرف ازدواج باید با علم به این نوع زندگی تمامی مشاوره های لازم را کسب کنند. باید ابتدا نوع نقص توسط پزشک مشخص شود و پزشک باید تشخیص دهد فرد معلول و یا افراد دارای شرایط خاص چقدر می توانند از لحاظ روحی طرف مقابل خود را حمایت کنند و فرد مقابل آنها آیا می تواند این نوع معلولیت را تحمل کند و یا نوع بیماری را می تواند با آن کنار بیاید. قطعا افراد دارای شرایط خاص می توانند زندگی معمول خود را داشته باشند اما این نوع زندگی در برخی زمان ها نیز دارای شرایط خاص می باشد. بهترین روش برای ازدواج افراد دارای شرایط خاص رفتن پیش یک مشاور و یک پزشک متبحر است چه فردی که دارای معلولیت و یا بیماری خاص است و چه فردی که سالم است و می خواهد وارد اینگونه زندگی بشود باید ابتدا همه جوانب را به درستی بسنجد تا باعث شکست در آینده نشود.

ازدواج با افراد دارای شرایط خاص و معلولیت:

افراد دارای شرایط خاص که از معلولیت رنج می برند باید چگونه در مراسم خواستگاری این موضوع را بیان کنند. قطعا برای همه افراد سلامتی اهمیت زیادی دارد ولی با توجه به شرایط هر فردی ممکن است در هر برهه ای از زمان افراد دچار معلولیت شوند. باید نوع معلولیت را شناخت و در این میان فرزند ناشی از این نوع ازدواج نیز دارای اهمیت ویژه ای است. اینکه به طور مثال فردی دارای ناشنوایی باشد قطعا باید قبل از بدنیا آوردن کودک خود با علم ژنتیک مواجه شود. بنابراین در ازدواج با افراد دارای شرایط خاص به این موضوع نیز توجه داشته باشید.

ابتدا شما باید از ازدواج خود کاملا مطمئن شوید و بعد از معلولیت خود برای طرف مقابل خود صحبت کنید.  داشتن بیماری های خاصی که با چشم قابل مشاهده نیستند نیز باید در بحث خواستگاری بین دو طرف گفته شود. شاید شرایط به ان سختی که شما فکر می کنید نباشد و باید طرف مقابل شما از همه موارد مطلع شود و با توجه به شناخت درستی که از رفتار و گرایش های مثبت شما بتواند در این مورد خاص با شما همراهی کند بنابراین ابتدا تمامی جوانب ازدواج را بسنجید و بعد از معلولیت یا بیماری خود اسمی به میان آورید.

ازدواج با افراد دارای شرایط خاص: بعد از مطرح شدن نقص افراد

بعد از مطرح شدن نقص در افراد دارای شرایط خاص در صورت پذیرفت شرایط چه کاری باید انجام دهیم. قطعا رفتن به نزد یک پزشک به شما کمک می کند با این مسئله به درستی روبرو شوید. ابتدا بیشتر اطلاع پیدا کنید شاید نقص مورد نظر در افراد دارای شرایط خاص در زندگی اهمیت زیادی نداشته باشد و یا به مرور قابل درمان باشد باید به همه موارد توجه کنید و اطلاعات لازم را بدست آورید. باید فرد هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمانی مورد بررسی قرار گیرد. فرد معلول قطعا همیشه دارای استرس برای آینده است اگر با فردی دارای معلولیت ازدواج کند ممکن است زندگی راحت تری داشته باشد اما اگر با فردی سالم ازدواج کند قطعا استرس او ترس از خیانت ها در آینده ممکن است او را بیمار کند اما شما باید با توجه به تحقیقات و شناخت لازمه از طرف مقابلتان وارد زندگی شوید بنابراین اعتماد را ابتدا به درستی کسب کنید و سپس به سراغ ازدواج بروید.افراد دارای شرایط خاص قطعا می توانند زندگی خوبی را نیز تجربه کنند.

ازدواج با افراد دارای شرایط خاص و احساسات غیرمنطقی:

گاهی یک فرد سالم از روی دلسوزی به احساس عشقی عجیب دست پیدا می کند و تفکر او این است که می تواند با افراد دارای شرایط خاص به خوبی زندگی کند و حتی هیچ گونه اطلاعی در این باره کسب نمی کند و با توجه به داشتن احساسات غیرمنطقی به سراغ یک ازدواج کاملا غیرمنطقی می رود به دلیل اینکه هیچ گونه روال زندگی این نوع افراد را نمی داند و هنگامی که وارد این نوع زندگی می شود تازه با مشکلات ان آشنا شده و متوجه می شود برای او این نوع زندگی قابل تحمل نیست. احساسات غیرمنطقی و دلسوزی را کنار بگذارید. فرد دارای معلولیت ممکن است با فردی همتراز خود بتواند به راحتی و با عشق زندگی کند بنابراین شما بدون علم و آگاهی و با داشتن احساسات غیرمنطقی روند زندگی خود و یک نفر دیگر را به طور کلی تغییر می دهید. شما با فردی آشنا می شوید که معنای محدودیت برای او بسیار حل شده است و اگر می خواهید با او ازدواج کنید باید با مفهوم داشتن محدودیت ها آشنا شوید و بتوانید در شرایط مختلف در کنار او باشید. این موضوع را نیز باید بدانید که همه ما دارای نقص هایی هستیم فقط ممکن است برای ما جسمانی نباشد بنابراین اگر می خواهید با افراد دارای شرایط خاص همراه شوید با علم به این موضوع ازدواج کنید تا در آینده احساس خوشبختی را حس کنید.

نویسنده: محسن در 1398/05/04