آیا عشق در ازدواج کافی است؟

 

 

این سوالِ آشنا را هزاران بار شنیده ایم اما اینکه چقدر به آن فکر کرده و چه جوابی داده ایم، موضوع اصلی گفتگویِ امروز ماست. دلم می خواهد اینجا یک جلسه ی مشاوره ی ازدواجِ متفاوت باشد و آخرِ این مقاله، همه مان کمی منطقی تر درباره ی عشق در ازدواج، نظر دهیم و یا حداقل کمی بیشتر به نوعِ عشق در ازدواج باندیشیم. عشق، رؤیاییُ جذاب و رنگیُ زیباست؛ حالِ دل ما را شیشه ای و صورتی می کند اما در واقع، واکنشی احساسی_هورونی و شتاب زده در بدنِ ماست که بدون آن شیرین ترین حسِ زندگی را نداریم و با تکیه ی محض به آن، در ازدواجُ رابطه سرخورده و ناامید خواهیم شد. پیش از هر عشقی، به دور از هر جاذبه ی جسمی، شناخت و زمان مهم است؛ قبل از شناختِ هرکسی باید خودمان را شناخته باشیم.. پس مراحلِ: 1) شناختِ خود.. 2) شناخت دیگری.. 3) ایجاد حس و عشق به مرور.. را باید پله پله بگذرانیم... و در نهایت آزمونِ عشق گذرِ زمان است. جنگ اول به از صلح آخر.. بگذارید آبِ پاکی را بر دستانتان بریزم و بگویم، سیاه ترین ازدواج ها هم در شروع، سفیدترین لحظات را داشته است؛ شاید شنیده باشید که (عشق پایان همه ی رنج هاست) اما اگر عشق در رابطه و عشق در ازدواج را بلد نباشیم، متأسفانه آغازِ تلخ ترین دردهایِ ما خواهد شد...

 

   از ازدواج چه می خواهیم؟

  اینکه از ازدواج چه می خواهیم، هزاران هزار جواب خواهد داشت؛ اما خیلی ها تصور می کنند، خلاء های عاطفی و احساسیشان با گرفتن عشق در ازدواج، پر خواهد شد یا غم هایشان تبدیل به شادیِ ابدی خواهد گشت و... این جور انتظاراتِ زیاد از حد از ازدواج و عشق در ازدواج، ما را در رابطه سردرگم و ناامید خواهد کرد؛ ازدواج معجزه نمی کند و شریکِ شما قرار نیست همه ی مسائلِ درونیِ شما را یک تنه حل نماید!  تا شما از درونِ خودتان غنی نشوید، هیچ چیز با ازدواج درست نخواهد شد. قبل از اینکه از هرکسی انتظار داشته باشید عاشقانه دوستتان بدارد، باید خودتان، عاشقِ خودتان باشید.. باید خودتان مراقبِ خودتان باشید.. باید از درون، خودتان را در آغوش بگیرید و دوست بدارید.. اگر در درونتان عشقی به خود نداشته باشید، از بیرون، هیچ عشقِ درستی را جذب نخواهید کرد.. برایِ شروعِ عشق ورزی به خود، خواندن کتابِ (اشتباهات یک زن ) اثر (ام ساسو) را به همه ی شما خانم ها توصیه می کنم.

   در کنار عشق در ازدواج، چه چیزهای دیگری واجب است...

  عشق شیرین و جذاب است؛ چه کسی هست که دلش عشق هایِ افسانه ای را در رابطه اش نخواهد؟! اما به تنهایی ناقص است. گلِ عشق می روید اما عدمِ رسیدگی خیلی زود خشکش خواهد کرد. عشق مراقبت و صبوری می خواهد.. تعهد، وفاداری، مسئولیت پذیری، احترام به یکدیگر و درکِ هم، در زندگی عشق را سرِ پا نگاه خواهد داشت. اگر عشق در ازدواج را می خواهید اما تحملِ هیچ از خود گذشتگی را ندارید، فرصتِ خسته شدن و اشتباه کردن را به طرفِ مقابلتان نمی دهید، بارِ تمامِ تلاش ها را بر گردنِ دیگری می اندازید و... بدانید که هنوز برای عشق و ازدواج آماده نیستید. ازدواج، رشد و بالندگی کنار یکدیگر است نه مانعِ یکدیگر شدن و با توقعاتِ سرسام آور، پا بر گلویِ دیگری نهادن!!

 

   عشقِ زوری!!

  گاهی در رابطه ای پیش از ازدواج، در حالِ شناختِ یکدیگر هستید و احساسِ عشقِ فراوانی به طرفِ مقابل را دارید اما او به اندازه ی شما عاشق نیست! شما به هر آب و آتشی می زنید که عاشقش کنید؛ حتی خود را تحقیر می کنید؛ حتی اجازه می دهید هر رفتاری، هر بی احترامی در حق شما انجام دهد اما می مانید و تحمل می‌کنید و خود را به امیدِ عشق در ازدواج و رؤیاهایتان فریب می دهید. اشتیاق در طرفِ مقابل به راحتی قابل دیدن است و اگر شما آن را نمی بینید، یعنی نیست!! عشقِ زوری و اجباری توهمی بیهوده بیشتر نیست و در واقع نشان دهنده ی این است که شما خودتان را نمی شناسید و دوست ندارید پس در این مرحله آماده ی ازدواج نیستید! ازدواج و عشق در ازدواج همه چیز نیست، با ازدواج زندگیِ شما زیر و رو نخواهد شد؛ شاید مقطعی تغییر کند اما همیشگی نخواهد بود.. شما باید مسیرِ شخصی خودتان، آرزوها و اهدافتان را بعد از ازدواج هم ادامه دهید، به رشدِ فردی و درونیِ خود توجه نمایید و بالغانه رفتار کنید؛ بلوغ یعنی مسئولیتِ هر خوب یا بدِ زندگیتان را بپذیرید و خود را مسئول هر ناکامی و... بدانید نه اینکه آنها را مدام بر گردنِ طرفِ مقابل بیاندازید یا عشق را حلالِ هر ناکامی بدانید! این گونه هیچ عشقی در ازدواج ماندگار نخواهد شد... وقتی شما در احساس و مسیر خود مستقل و خود ساخته باشید، احساسات و تحسین طرف مقابل را جلب خواهید کرد...

ستیاهمسریابی

   نکات پایانی درباره ی عشق در ازدواج...

  عشق در ازدواج، موضوعی نیست که در یک مقاله یا یک جلسه ی مشاوره ازدواج جمع کردنی باشد، موضوعی به شدت حساس است که ما سعی کردیم مهمترین موارد در آن را ذکر کنیم. شاید شنیده باشید که می گویند زمانی ازدواجی عاشقانه و سالم را تجربه خواهید کرد و رابطه ی دونفره ی شیرینی خواهید داشت که تنهایی و ارتباطِ  تک نفره ی خود با خود را دوست بدارید؛ اگر با تنهایی های خود مشکل دارید، هنوز آماده ی ازدواج و عشق ورزی نیستید. برای آموختنِ تنهایی، خواندن کتابِ ( چگونه از تنهایی لذت ببریم) از (سارا میتلند) را به شما توصیه می کنم... اگر در ازدواجی عاشقانه به سر می برید و عشق در ازدواج را تجربه می کنید، به شما تبریک می گویم و نکته ای که بسیار زیاد دیده می شود، کنترل گری در عشق است، سعی کنید این کنترل گری را تعدیل کنید و برای عشقِ طرفِ مقابل، راه و روش معین نکنید؛ هرکسی به نوعی محبت خود را نشان می دهد و به روشِ خود عشق می ورزد؛ دیدنِ عشق، قدردادنی از عشق و پذیرش عشق خودش هنر است و آموزش می‌خواهد... ساختنِ عشق در ازدواج و ثبات در رابطه، تلاشِ دو نفره، آموزش و مراقبت می خواهد؛ مشاوران قطعا در آموختنِ عشق و رابطه کمک بزرگی خواهند بود. ایده آل گرایی و توقعاتِ بی جا از جمله مهمترین مسائلی است که عشق در ازدواج را کدر می کند؛ باید بپذیریم که هرکسی از خود ما گرفته تا طرف مقابل و .... در کنار حسن هایش، عیب و ایراد هم دارد؛ باید بیاموزیم طرفِ مقابلمان را با همه ی خوب و بدش دوست بداریم و مدام در حالِ تغییرِ او و تغییرِ روشِ عشق ورزیش نباشیم. عشق، دوست داشتن یک فرد است همانجور که هست.. برای پذیرشِ تمامِ خوب و بدِ خود و دیگری، کتاب (نیمه ی تاریک وجود) از دبی فورد را به شما توصیه می کنم.. عشق در ازدواج را در نوشته های شیرین و آموزنده ی (نادر ابراهیمی) در کتاب های ( یک عاشقانه ی آرام) و (چهل نامه ی کوتاه به همسرم) بخوانید و در کنار لذت بردن، بیاموزید. عشق، احترام و احساسِ قوی نسبت به هم را
درکِ یکدیگر، کمک به یکدیگر و کنار هم ماندن در گرفتاری ها و سختی ها خواهد ساخت...

 

  

ستیاهمسریابی

نویسنده: محسن در 1398/04/27