ازدواج با چه کسانی حرام است؟!

 

 

 

ازدواج احکام متفاوتی دارد در این مقاله از ستیا راجب ازدواج هایی که حرام است صحبت می کنیم:

در اسلام ازدواج با بعضی زنان ممنوع و حرام است که و به چند دسته تقسیم می شود :

1)محارم

محارم کسانی هستند که با انسان خویشاوندی نزدیک دارند و محرم یک دیگرند آن ها را به سه دسته می توان تقسیم کرد:

الف)محارم نسبی:مانند مادر،پدر،جد،جده،دختر و فرزندان و نوادگان آنها هر چه پایین تر روند.عمو و عمه و خاله و دایی (البته فرزندان آنها می توانند با هم ازدواج کنند) عمو ،عمه ، خاله و دایی پدر و مادر.

ب)محارم رضاعی:بعضی از زن ها از راه شیرخوارگی با بعضی از مرد ها محرم می شوند.شیردادن در صورتی موجب محرمیت است که با شرایط ویژه ای که در رساله های عملیه به ثبت رسیده انجام بگیرد.از جمله این که:

1-کودکحداقل یک شبانه روز به طور کامل یا پانزده مرتبه به طور متوالی از زنی شر بنوشدو در این فاصله غذای دیگر و شیر دیگری ننوشیده باشد.

2-از طریق پستان شیر بنوشد نه با شیشه.

3-شیر از طریق ازدواج به وجود آمده باشد.

4-شیر از راه شرعی به وجود آمده باشد نه زنا.

همسریابی ستیا

هرگاه زنی بچه ای با شرایط مذکور شیرداد ،آن بچه به این افراد محرم می شود:

اول،خود زن که مادر رضاعی نامیده می شود .دوم ،شوهر زن که شیر مال اوست و اورا پدر رضاعی می گویند.سوم پدر و مادر آن زن هرچه بالا روند.چهارم همه فرزندان آن زن .پنجم بچه های اولاد آن زن هر چه پایین روند.ششم،خواهر و برادر آن زن .هفتم ،عمو و عمه آن زن .هشتم ،دایی و خاله آن زن و نهم،اولاد شوهر زن که شیر مال اوست ،هر چه پایین تر روند.دهم پدر و مادر و مادر شوهر هرچه بالاتر روند.یازدهم ،خواهر و برادر شوهر که شیر مال اوست.دوازدهم ،عمو ،دایی و خاله شوهر که شیر مال اوست هر چه بالاتر روند.

ج)محارم سببی:

محارم سببی کسانی هستند که به وسیله ازدواج بر انسان حرام می شوند مانند مادر زن و پدرشوهر ،دخترزن (دخترخوانده)،پسر شوهر(ناپسری)،زن پدر(نامادری)،شوهر مادر(ناپدری)،زن پسر(عروس)،شوهر دختر(داماد)،خواهر همسر مادام که همسرش در حباله نکاح اوست.

افراد مذکور محارم سببی محسوب می شوند و ازدواج با آنها شرعا جایز نیست و نگاه کردن به آن ها نیز جایز است جز خواهر همسر که ازدواج با او حرام است و نگاه کردن به جایز نیست.

2)ازدواج با کفار

برای زن و مرد مسلمان جایز نیست که با کفار ازدواج کنند نه به صورت عقد دائم و نه به صورت عقد موقت.

هم چنین مرد مسلمان با زن اهل کتاب مانند یهود و نصاری نمی تواند ازدواج دائم برقرار سازد ،ولی می تواند عقد موقت برقرار سازد.

اما زن مسلمان حتی به صورت عقد موقت هم نمی تواند با اهل کتاب ازدواج نماید.

3)عمل ناشایست زنا و لواط

کسی که با خاله یا عمه خود زنا کند نمی تواند با دختر او ازدواج نماید.هم چنین کسی که با مردی یا پسری لواط کند نمی تواند با مادر یا خواهر یا دختر او ازدواج کند.و اگر ازدواج کرده عقدشان باطل است و باید از هم جدا شوند گرچه بچه دار هم شده باشند.

همسریابی ستیا

نویسنده: محسن در 1397/08/02

نظرات

ارسال دیدگاه