همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان زنجان » همسریابی ابهر

همسریابی ابهر

...

سیما
سن: 42 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
..
مینا اقا جانی
سن: 44 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان بدون دروغ و خیانت
سیما
سن: 44 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
لههملسن مک
فرزانه مهدیخانی
سن: 32 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
قد بلندمو بلند
فاطمه
سن: 46 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
صادق. ساده. شیک پوش
فرزانه مهدیخانی
سن: 32 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
قد بلندمو بلند
فرزانه مهدیخانی
سن: 32 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
مجرد
Giti????
سن: 24 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
.مهربون،جدی ،شوخ طبع ،شیطون،زودجوش،ارام،گرم وصمیمی،اهل مسافرت ،عاشق طبیعت،اهل ورزش،دیوونه عاشقی.
سارا
سن: 30 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
تحصیلکرده وبااخلاق
پروانه
سن: 40 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
معمولی
سارا
سن: 48 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
اهل زندگی..و بدنبال ارامش...و اینکه طرف مقابل باید خودش بشنا* بهتره...
Sahar
سن: 32 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
....
سمیه
سن: 37 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اروم مهربون خونگرم اجتماعی
نازنین
سن: 19 سال
ساکن: ابهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
خوشگل مهربانم