همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان خراسان جنوبی » همسریابی بیرجند

همسریابی بیرجند

همسریابی  بیرجند| صیغه بیرجند| سایت همسریابی دائم و موقت بیرجند| ازدوج موقت و دائم  بیرجند

 

هستی
سن: 33 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربونم ووفادار
هستی
سن: 33 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون وپرشروشور.ولی دنبال یه زندگیه آروم وعاشقانه
پری
سن: 28 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: بلند
خوش اخلاق مهربون چادری نیستم
الهام
سن: 35 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: بلند
ساده، بی آلایش، مهربان، دلرحم، معتدل، میانه رو، اجتماعی
محبوبه
سن: 27 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
دین ایمان اخلاق خوب مرد زندگی باشه من مشکل لکنت زبان دارم براش مهم نباشه قصد ازدواج جدی باشه
سارا
سن: 25 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: کارشناسی
قد: کوتاه
مهربان و با صداقت
زهرا
سن: 21 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون قانع زودرنج احساسی
فاطمه
سن: 19 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
نمیدونم
ملیکا
سن: 24 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
مهربون احساسی حساس زود رنج زود عصبی میشم و زود اروم میشم حسود و شکاک
فاطمه رضایی
سن: 41 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاقدل نازک
فرزانه
سن: 26 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان،آروم
فرزانه
سن: 26 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان احساسی زود رنج مذهبی تنها کمی افسرده پرتلاش بدون اعتماد به نفس دلسوز باهوش
خ.راستگو
سن: 35 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
آرام .صبور.تقريبامذهبي.هنرمند.آشپزيم خوبه.
زینب
سن: 26 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: بلند
خوش اخلاق،شوخ طبع،صادق،مهربان،باایمان،
نسیم
سن: 34 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق خون گرم
پریسا
سن: 24 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
....
مهتاب
سن: 27 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اروم.
maryam
سن: 29 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون ودلسوز ولی زود عصبانی میشم
زینب
سن: 36 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
مهربون
عباس
سن: 43 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
نحصیاات فوق دپلم وژن **سبزه وتقریبا خوش تیپ
گیتی
سن: 35 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: بلند
آشپزیم خوبه توجه خاصی به شادی وخوب بودن دارم از دعوا *ری م*نم اهل تفریح و اوازم بااداب و رسوم زندگی نم*نم وسبک ...
مرضی
سن: 25 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان و کم حرف