همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان فارس » همسریابی فسا

همسریابی فسا

همسریابی فسا| صیغه یابی  فسا| سایت همسریابی دائم و موقت فسا| ازدواج موقت و دائم   فسا

 

ژاله
سن: 43 سال
ساکن: فسا
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خانه دارهسم
زهرا
سن: 40 سال
ساکن: فسا
تحصیلات: ...
قد: متوسط
کاش میشد اشک راتهدید کردمدت لبخند را تمدید کرد کاش میشد از میان لحظه های زندگی لحظه ی دیدار را نزدیک کرد
سوگند
سن: 18 سال
ساکن: فسا
تحصیلات: زیردیپلم
قد: بلند
مغرور
سوگند
سن: 18 سال
ساکن: فسا
تحصیلات: زیردیپلم
قد: بلند
کنجکاو و یکمی مغرور
سحر
سن: 32 سال
ساکن: فسا
تحصیلات: ...
قد: متوسط
نیاز به حمدم سقف
زهرا
سن: 40 سال
ساکن: فسا
تحصیلات: ...
قد: متوسط
بعد توضیح میدم
زهرا
سن: 40 سال
ساکن: فسا
تحصیلات: ...
قد: متوسط
بعد از آشنایی اولیه توضیح میدم
Eli
سن: 31 سال
ساکن: فسا
تحصیلات: ...
قد: ...
شبنم
سن: 29 سال
ساکن: فسا
تحصیلات: ...
قد: متوسط
یک ادم مهربون وصاف وساده میخوام.بدون خیانت
شبنم
سن: 29 سال
ساکن: فسا
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون باشه درک داشته باشه گذشت