همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان بوشهر » همسریابی برازجان

همسریابی برازجان

همسریابی  برازجان| صیغه برازجان| سایت همسریابی دائم و موقت برازجان| ازدوج موقت و دائم  برازجان

 

دتیا
سن: 20 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: بلند
فقط ازاستان بوشهر پیام بدن
بهار
سن: 21 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون
صدف
سن: 20 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون
فاطمه
سن: 24 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خانه داشته باشه
دنیا
سن: 21 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربون
فاطمه
سن: 21 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
پرانرژی
مهسا
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق وصداقت داشته باشه اهل دروغ نباشه
مهسا
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق وباصداقت اهل خیانت نباشه
سیده مریم گلزادگان
سن: 43 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
به وسیله افتادن ازبالا مطمین نیستم شایدپرده ام پاره شده باشدوگرنه بقیه اعضایم سالم است ومادرپیری دارم که فقط ...
نازلی
سن: 19 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
عالی
ساناز
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ادمی که اهل زندگی وخوش اخلاق باشه پیام بده
یکتا
سن: 36 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
سعی کردم همیشه سالم زندگی کنم بدون دروغ وروراست باشم خیلیم شوهردوستم
مریم
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اخلاق داشته باشه ...وباصداقت باشه
Darya
سن: 37 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
****
مهسا
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
باصداقت وخوش اخلاق باشه ...دروغ وخیانت هم متنفرم
شیدا
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
باشخصیت ...صداقت ..واخلاق داشته باشه آرامش به زندگی بده ومردکاری باشه بتو* زندگیش روسر سامان بده
نرگس
سن: 25 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: دیپلم
قد: بلند
قدبلند خوش اخلاق