همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان آذربایجان غربی » همسریابی میاندوآب

همسریابی میاندوآب

همسریابی  میاندوآب| صیغه یابی  میاندوآب| سایت همسریابی دائم و موقت میاندوآب| ازدوج موقت و دائم میاندوآب

 

زهرا
سن: 37 سال
ساکن: میاندوآب
تحصیلات: ...
قد: بلند
..
مونا
سن: 32 سال
ساکن: میاندوآب
تحصیلات: ...
قد: متوسط
زیبا خوددار با ادب با محبت نو ع ازدواج دایم
زهرا
سن: 37 سال
ساکن: میاندوآب
تحصیلات: ...
قد: بلند
...
فاطمه
سن: 20 سال
ساکن: میاندوآب
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق با معرفت
سمیه
سن: 27 سال
ساکن: میاندوآب
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: متوسط
مهربون حساس
سمیه
سن: 27 سال
ساکن: میاندوآب
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: متوسط
مهربون و حساس
ندا
سن: 32 سال
ساکن: میاندوآب
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: متوسط
مهربان شیطون
آسیه
سن: 35 سال
ساکن: میاندوآب
تحصیلات: ...
قد: متوسط
چشم سبز با رنگ برنز خانه داری 20توقع کم
پگاه
سن: 38 سال
ساکن: میاندوآب
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان صبور منطقی