همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان چهارمحال بختیاری » همسریابی اردل

همسریابی اردل

همسریابی  اردل| صیغه اردل| سایت همسریابی دائم و موقت اردل| ازدوج موقت و دائم  اردل

 

سمیه نظری فر
سن: 27 سال
ساکن: اردل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
همدمهربون ودلسوز با صداقت .صبور .دنباله مدل و ارایش سنگین نیستم .معمولیم .عشق تو زندگیم مهمه