دروان عقد

دروان عقد

دوران عقد - ارسال شده در

      یکی دیگر از مراحل ازدواج که در فرهنگ ایرانیان مرسوم است دوران عقد یا نامزدی است که یکی از مهم ترین مراحل ر ازدواج است که دلایل اهمیت این موضوع را با هم بررسی می کنیم: آشنایی با همسر یکی از بزرگترین حسن های دوران عقد آشنایی با زوحیات و خلقیات همسر است .دوران عقد به ...