نکاتی راجب خواستگاری

نکاتی راجب خواستگاری

خواستگاری - ارسال شده در

     در مقاله قبل معیارهای انتخاب همسر را بررسی کردیم در این مقاله به خواستگاری می پردازیم: از مهم ترین مراحل در انتخاب همسر خواستگاری است .خواستگاری در هر مکانی به نسبت فرهنگ آن مکان متفاوت است. خواستگاری اگر درست پیش برود می تواند به انتخاب همسر ایده آل شما کمک ...