مرحله نهایی انتخاب همسر

مرحله نهایی انتخاب همسر

معیارهای انتخاب همسر - ارسال شده در

      در مقاله معیار های انتخاب همسر راجب مواردی که هر فرد می تواند از همسر آینده اش انتظار داشته باشد را گفتیم حال در این مقاله به مرحله نهایی انتخاب همسر میپردازیم: تصمیم گیری مرحله نهایی انتخاب همسر تصمیم گیری است پس از تعیین هدف از ازدواج و مشخص شدن معیار های و تشخیص ...

معیارهای انتخاب همسر

معیارهای انتخاب همسر

معیارهای انتخاب همسر - ارسال شده در

  این مسئله ای است که جوان مجرد در بیان آن می ماند و نمی تواند معیارهای همسری که مد نظرش است را بیان کند و معمولا هم  می گویند خوب باشد.حتی پدر و مادرها هم با اینکه تجربه بالاتری نسبت به فرزند خود دارند می گویند دنبال یک مورد خوب می گردیم. مفهوم خوب؟! کلمه خوب در اینجا بسیار ...