درباره ستیا

رسول گرامی اسلام میفرمایند:
هرکسی که در معرفی و ازدواج زن و مردی میانجیگری و تلاش کند، خداوند متعال شهری در بهشت به ازای هر تار موی بدن وی به او اعطاء میکند و ثمره کارش همانند شخصی است که پیامبری را خریده و در راه خدا آزاده کرده است و اگر در این امر از دنیا برود، در روز قیامت در زمره شهدا محسوب خواهد شد(ارشاد القلوب)

پسران و دختران، آینده روشن خویش را در سایه زندگی مشترک میدانند و در آرزوی دست یابی به همسری همکفو و بلند مرتبه هستند، همسری مطابق با خواسته ها و آرمان های خویش.

بنابر این دستیابی به ازدواج که همانند آب حیاتی است برای زندگی آدمی، می بایست برای همه امکان پذیر و ساده باشد اما با توجه به بروز مشکلات و شرایط ویژه در زمینه هایی مثل اشتغال، تحصیلات، خدمت سربازی برای آقایان، تورم و رکود، این امر با مشکلاتی مواجه شده است که در دنیای صنعتی امروز، شناخت و پیدا کردن فردی برای ازدواج هم، مشکلی شده است افزون بر سایر مشکلات.

ازین رو برخی از افراد خیر اندیش همانند سیستم ستیا، با بهره گیری از علم و فناوری روز، مرزها و فاصله ها را در هم شکسته و به معرفی افراد و آشنا ساختن با یکدیگر میپردازند به این امیدکه با انجام این فریضه الهی، وظیفه ای از وظایف اجتماعی خود را انجام دهیم.

ستیا با بهره گیری از امکاناتی که در وب سایت و اپلیکیشن خود به مخاطبان میدهد، در تلاش است تا با معرفی افراد و شرایط ایده آل همسر مورد نظر و شرایط موجود خود، بستری را برای فرهنگ سازی در جامعه و ایجاد جامعه ای سالم بنابر منویات مقام معظم رهبری فراهم سازد چنانچه که ایشان در بخشی از سخنان خویش فرموده اند؛ جامعه ای سالم است که ازدواج و تشکیل خانواده در آن بموقع صورت پذیرد.

در این میان، رجوع و بازدید کاربران میلیونی ستیا باعث نشاط و انگیزه مدام برای ادامه این مسیر است و با ایجاد امکان رایگان ثبت نام و جستجو در ستیا، آرمان هایمان صورت پذیرد، امید است با بهبود وضعیت معیشتی و اشتغال کشور، امر ازدواج جوانان نیز تسهیل یابد.